Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

Как да добавя потребител към Wheel група на FreeBSD

23 Jul 2013 » FreeBSD

Понякога се налага да добавим даден потребител към групата Wheel, това може да стане директно чрез редактиране на /etc/group или чрез командата pw аз лично предпочитам вторият вариант 🙂
За да може да добавите потребител в групата Wheel естествено ще трябва да сте root.

Тази команда ще създаде и добави потребител panev, който ще принадлежи към група Wheel

pw useradd panev -G wheel

Използвайте опцията „G“ за добавяне на потребител към дадена група
Използвайте следната команда за да зададете парола на потребител panev. 🙂

passwd panev

Ако потребителя вече съществува и искате да го добавите в групата просто използвайте groupmod .

pw groupmod wheel -m panev