Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

FreeBSD 11 на Raspberry Pi 2?

26 Jan 2016 » FreeBSD

Можете лесно да инсталирате FreeBSD 10 или FreeBSD 11 на Raspberry Pi 2 Model B. Можете да се изгради хубав и лесен за използване Unix сървър посредством FreeBSD операционна система. FreeBSD-CURRENT подкрепи Raspberry Pi от ноември 2012 г. и Raspberry Pi 2 от март, 2015 г. В този бърз урок аз ще обясня как да инсталирате FreeBSD 11 текущата версия на RPI2.

1.Изтегляне на FreeBSD за arm

Може да видите пълният списък на поддържани arm системи от тук. Или да използвате командите wget и curl за да свалите изображението на FreeBSD 11.

wget ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/arm/armv6/ISO-IMAGES/11.0/FreeBSD-11.0-CURRENT-arm-armv6-RPI2-20151016-r289420.img.xz

или

curl -O ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/arm/armv6/ISO-IMAGES/11.0/FreeBSD-11.0-CURRENT-arm-armv6-RPI2-20151016-r289420.img.xz
  1. Разархивирате архива
unxz FreeBSD-11.0-CURRENT-arm-armv6-RPI2-20151016-r289420.img.xz
  1. Инсталиране на SD карта
dd if=FreeBSD-11.0-CURRENT-arm-armv6-RPI2-20151016-r289420.img of=/dev/disk2 bs=64k
  1. Зареждане на FreeBSD

Поставете SD картата във вашата Raspberry Pi 2 Model B. Трябва да се свържете клавиатура, мишка и монитор дисплей.

  1. Потребителско име и парола за RPi2

Паролите по подразбиране за изображенията са freebsd / freebsd и root / root.

Това е, вече имате FreeBSD сървър базиран на Raspberry Pi 2 Model B!