Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

Инсталация на security updates използвайки yum в CentOS

10 Nov 2013 » bash, Linux

Инсталирайте плъгина

yum install yum-plugin-security

За да проверите за security updates напише те :

yum --security update

Това е всичко 🙂 Може да ползвате и следните команди :

yum updateinfo summary
yum updateinfo list security
yum updateinfo list available
yum updateinfo list bugzillas