Radoslav Panev

SysAdmin and DevOps

Как да инсталираме CWP – CentOS WebPanel

26 Jan 2016 » Linux

Как да инсталираме CWP

Преди да започнете с инсталацията на CWP, трябва да знаете следната информация:

– Поддържат се само статични IP адреси. Създателите на този панел не поддържат динамични IP адреси или IP адреси от вътрешни мрежи .
– CWP не може да бъде деинсталиран. След като инсталирате CWP, трябва да преинсталирате сървъра, за да го премахнете.
– Инсталирайте само CWP на прясно инсталирана операционна система, без каквито и да било промени в конфигурацията.
– Поддържаните операционни системи са CentOS 6, RedHat 6 и CloudLinux 6, като се препоръчва минимална инсталация.
– Системни изсеквания :

32 битова операционна система изисква минимално от 512 MB RAM
64 битова операционна система изисква минимален, 1024 MB RAM (препоръчва се)
Препоръчва се да има 4 GB RAM, така че ще имате пълната функционалност, като антивирусни сканиране на имейли

След инсталацията на операционната система е необходимо да :

  1. Да инсталиране wget за да може да изтеглите инсталационният скрипт на CWP
yum -y install wget
  1. Да се обнови системата
yum -y update

След като обновяването приключи и инсталирате всички последни и актуални версии на вашата операционна система е необходимо да изтеглим скрипта и да инсталираме самият панел. Това става по-лесният начин.

  1. Създателите на CWP препоръчват да изтеглите инсталационният скрипт в директория /usr/local/src
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
  1. Препоръчвам ви да използвате MariaDB за дата бейс сървис
sh cwp-latest -d mariadb

за да инсталирате mysql е необходимо просто да изпълните скрипта sh cwp-latest

  1. Рестартирайте система.
reboot

За достъп до панел може да използвате IP адреса ви http://SERVER-IP:2030/ или 2031 за SSL връзка. Потребителят е root а паролата е текущата за вашият сървър.

Подобни статии:

LAMP сървър под CentOS 6
Защитете допълнително вашият сървър